A közösség szolgálatában – Kiállítás Erdély püspökéről, Márton Áronról

A hagyományos értékeket relativizáló világunkban nagy szükségünk van az olyan személyiségekre, akik stabil világlátásukkal, bátorságukkal, a közösségükért való kiállásukkal példaként állhatnak előttünk. Márton Áron (1896-1980) Erdély katolikus püspöke olyan kiemelkedő személyisége a magyarság 20. századi történelmének, akinek életművét mindnyájunknak ismernie kellene, hiszen mindennapjainkban is erőt adó lehet bátor, hitvalló személyiségének, közösségépítő pályájának ismerete.

Annál is inkább, mivel a nép körében igen népszerű püspök egyaránt fellépett a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák súlyos igazságtalanságai ellen. Tiltakozott a zsidók deportálása ellen, és a Ceaușescu-diktatúra elnyomása alatta meghurcoltatást is vállalva állt egyháza népe mellett. Életműve a vallásszabadság, az emberi jogok és a magyar közösség érdekei melletti bátor kiállás példája.

Születésének 120. évfordulója alkalmából ezért 2016-ban a nemzetpolitikai államtitkárság Márton Áron-emlékévet hirdetett, melynek egyházi fővédnöke Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, világi fővédnöke Áder János köztársasági elnök.

Az emlékév keretében született meg az a kültéri kiállítás, mely Áron püspök munkásságát és eszmerendszerét mutatja be tőle vett, és róla szóló idézeteken keresztül. A kiállítás 8 tablója mind-mind más nézőpontból világítja meg Márton Áron életét és korát. A tárlatot Csíkszeredában, Márton Áron egész alakos szobrának felavatásakor már láthatta a közönség, most Nagyváradon, a Szent László Napok keretében állítják ki. A kétnyelvű (magyar-román) kiállítást június 20-án, 17.30 órakor a Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselőinek jelenlétében nyitják meg, de a rendezvény ideje alatt bármikor megtekinthető a nagyváradi várban.