Főhajtás Nagyvárad nagyjai előtt a Rulikowski temetőben

Ahhoz, hogy meggyőződjünk, Nagyvárad lakossága mennyire tiszteli őseit, elég halottak napján kilátogatni a Rulikowski temetőbe. Már rögtön a bejárat mellett, a jobb oldalon mécsesek százai égnek Rulikowski Kázmér síremlékénél, és az elhunyt családtagokra való megemlékezés mellett a szabadságharc hősének is kijut mindig a megemlékezés virágaiból. A világháborús áldozatok emlékművei is hasonló fényben úsznak évről-évre, a váradiak körében ugyanis generációról generációra öröklődik a hagyomány. A város nem felejt.
A Szent László Napok keretében, 2016. június 24-én, pénteken 10 órától és 26-án, vasárnap 12 órától a város történetét igen jól ismerő Farkas László vezeti majd körbe az érdeklődőket, megmutatva, milyen nagy elődeink nyugszanak még a hatalmas sírkertben, hogy idén novemberben már egy-egy gyertyát gyújthassunk azokért is, akik oly sokat tettek Váradért, a magyarságért. A látogatás előzetes regisztrációhoz kötött, egyszerre legtöbb harminc személy vehet részt rajta. Regisztráció előző nap a Recepciónál, a várban.
Az első állomás természetesen a lengyel származású Rulikowski Kázmér lesz, a szabadságától megfosztott nemzet hős fia, aki mint orosz dzsidáskapitány átállt a magyar forradalom mellé, ezért 1849. augusztus 28-án a Bóné kút mellett kivégezték. Ott is temették el, de később a váradiak díszsírhelyre temették az újonnan megnyitott köztemetőbe, ami a nevét is viseli.
Alig valamivel fennebb, átellenben nyugszik Rimler Károly, Várad leghosszabb ideig regnáló polgármestere, aki olyan fejlettségre emelte városát, ami az akkori időkben a monarchia nagy városaival versenyzett.
Sulyok István református lelkészt, egyházi írót háromszor választották meg Trianon után alakult Királyhágómelléki református egyházkerület püspökének (1921, 1926, 1939), a román hatóságok azonban egyszer sem járultak hozzá beiktatásához.
A Rulikowszky temetőben nyugszik Ritoók Zsigmond Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja is.
A temetőlátogatók megtudhatják ugyanakkor azt is, hol nyerte el végső nyugalmát Soós István, Rimler Károly méltó utóda, aki a gettósítást nem hajlandó megvalósítani, így inkább lemondott.
Tabéry Gézát nem csak a váradiaknak nem kell bemutatni, és Árvay Árpádról is sokan tudják, hogy író, újságíró, országgyűlési képviselő volt, Fény gyúlt a toronyban címmel pedig riportkötetet írt a magyar hatalomátvétel első napjairól Nagyváradon.
Megtudhatjuk még, hogy hol nyugszik Ötvös Béla író, hírlapíró, szerkesztő, lapkiadó, valamint Bölöni Sándor újságíró, műfordító, irodalomszervező.

A lista természetesen igény szerint bővíthető.
Minél többen hajtsunk fejet nagyjaink előtt!