Történelemidéző kitartáspróba Bihar és Nagyvárad között

A 2016-os Szent László Napok az immár másodjára megrendezett Várköltöztető Gyalogtúrával vette kezdetét. A gyalogtúra alapgondolata a múltba merítkezés a jelen eszközeivel: annak az időnek a megidézése, amelyben térségünk súlypontja Biharról a közeli Váradra helyeztetett át. A túra nemcsak, a Szent László korabeli időket idéző mai zarándoklat, erőkifejtés és kitartáspróba, de beöltözött, az egykori eseményekre hangolt résztvevői által, egy megelevenülő történelmi esemény is.  Az út során remek előadók segítenek a megidézett korra való ráhangolódásban, ismereteink bővítésében. Már a kezdőpontban, a honfoglalás kori bihari földvárban, Csorba Mihály lelkes történelemtanár festett színesen átfogó képet a castrumról, és szűkebb, valamint tágabb környékéről. Szavaiból színpompás, eleven világgá formálódott a gazdag múlt. Zatykó Gyula, a játék hevében kinevezett várkapitány szavára kelt útra a várköltöztető társaság a Körös menti, az idő tájt új vár irányába. Mivel az ég csatornái mostanság bőven ontják az esővizet, és a bihari Hegyköz tája agyagos talajú, a gyalogjáróknak bőven kijutott a sár- és iszapakadályokból, vendégmarasztalásából. Mivel az elszántság nem hasonult a jelen táj lágyságához, hanem inkább volt a száraz idők kemény, szívós talajához hasonló, az első település szántói között húzódó földutakkal megharcolva, térdig sárosan érte el a vándorló csoport a következő település, Hegyközpályi határát. Katona János főtiszteletű úr jóvoltából az úton járókat a faluban egy mélyebb szintű előadás várta. Borospincéje mélyén, annak összpontosító szorításában, ráadásul a legnemesebb italokat kínálva, őszinte szavakkal vázolt hidat a múlt és a jelen közé. A vendégsereg, hálálkodva a szíves vendéglátásért, sietős léptekkel volt kénytelen továbbállni. Szorított a program időkiosztása, de az egyre sötétedő, és meg-megdördülő mennybolt is léptet szaporázni sarkallt. A szép fekvésű Hegyközszáldobágyon idén csak áthaladt a társaság, hogy aztán a Páris patak mentén Váradnak ereszkedjék. A mai, felduzzasztott, magából kifordított város mélyén, vagy úgy is írhatnánk, közepén helyezkedik el Szent László királyunk alapította erőd, mely valamikori székesegyházában volt sírjához járult a hívők és tisztelők egykor fogyhatatlan sokasága. A célban, a különleges múltú és mára csodás módon megmaradt, immár részben fel is újított várba érkezvén, K. Fazekas Sándor készült a hely jelentőségéről, egykori értékéről és jelenlegi helyzetéről a fáradt zarándokokat felvilágosítani. A túra remélhetően jövőre is megismétlődik a Szent László Napok keretében, annál is inkább, mert újabb érdekes ötletek kerültek a szervezők tarsolyába.
Szöveg: Bősze László
Fotó: Boros Csilla