Utazás Ilyés Szabó Annával a székely mesék világába

A székelyföldi mesevilágba kalauzolja el az érdeklődőket Ilyés Szabó Anna mesemondó június 25-én, szombaton, 12 órától a nagyváradi várban kialakított nyári színházban. A Szent László Napok fellépője egykor Csíkszeredából indult, útja pedig Kolozsváron és Marosvásárhelyen át Budapestre vezetett, ma pedig hivatásos mesemondóként, családjához vissza-visszatérve járja a világot, hogy aki csak hallja, nem felejti ízes tájszólással előadott történeteit.
Ilyés Szabó Anna így vall magáról: „Akármelyik szege-likába szerelődtem el a világnak, akármikor be tudtam hangolódni, ha megzendítettem odabent az én Á hangomat: örökké sóvárgott-szeretett Székelyhonom beszédjinek a mélységeket-magosságokat egybeívelő dallamhangját. Legyen az Csíkbéli, Gyergyóalfalvi, Gyergyótölgyesi ének – mesebeszéd. Ezért sokféle szolgálatra kapható voltam, vagyok s legyek is. A honvágy az én leghűségesebb vándortársam és kenyeres jó pajtásom. Lámpásom ebbe a lármás, pompával ékesített, nem az ideig-óráig, hanem a tartós örömre-békességre szomjas, delejes világba, ahol a kergetőzésnek-bújócskának vége-hossza nincs. Amíg hallhatom s hordozhatom a régtől életre tartó székely nyelvünkkel feltámadásunk üzeneteit, addig haladatba vagyok”.